Accommodatiecommissie

De leden van de Accommodatiecommissie zijn:

Duco Hacquebord   (voorzitter) 0519-297279 / 06-20412829   
Leo Jansma    0519-294908 / 06-44392073   
Tonny Klaaysen 0519-295905 / 06-51613541
Wiecher Kloppenburg 0519-294522

Het e-mailadres is: AccCie@tcdokkum.nl 

De Accommodatie-commissie (verkort: AccCie) houdt zich bezig met (de organisatie van) het onderhoud, vervangen en vernieuwen van onderdelen in ons tennispark Sjuk-Oome Hof.
Een onderscheid kan worden gemaakt in jaarlijks terugkerende (onderhouds)werkzaamheden en incidentele projecten.

Jaarlijks worden de banen 1 t/m 3 in het vroege voorjaar opnieuw aangevuld met gravel, gefreesd, gewalst en klaargemaakt voor een nieuw seizoen. Dit wordt gedaan door een aantal vrijwilligers en vooral ook door Pieter de Graaf, de “groundsman” van de club.
Hij wordt door de TCD ingehuurd via leerbedrijf NEF. Pieter onderhoudt het hele jaar door alle tennisbanen door ze mos/gras-vrij te houden, regelmatig aan te vullen met gravel en vlak te maken. Naast deze hoofdtaak is Pieter onze duizendpoot: hij pakt allerlei klusjes aan die maar op zijn weg komen. Door de AccCie worden regelmatig klusdagen en/of –avonden georganiseerd voor het bijhouden van het “groen” op het tennispark.

Een groep door de AccCie gevraagde vrijwilligers zijn dan aan het snoeien, grasmaaien, onkruid wieden en dergelijke. Ook het onderhouden van technische installaties behoort tot het takenpakket, zoals het onderhoud aan de beregeningsinstallatie, de Cv-ketels in het clubhuis, de lichtinstallaties, et cetera.

Voorbeelden van incidentele projecten zijn werkzaamheden rond het vernieuwen van tennisbanen, zoals het aanleggen van de Porous Kushion Kourt banen in 2009, maar ook het omvormen van de tenniskooi in een speeltuin voor kinderen en het aankleden van de nieuwe oefenhoek op de PKK banen.