Financiele Beleids Advies commissie

De financiële beleids advies commissie (FBC) is aangepast. Ieder jaar worden 2 leden gevraagd om de jaar stukken te controleren. Buiten deze taak om kan men als geheel worden aangesproken voor advies op project basis. Zoals tijdens de verhuizing.

Voor het recentelijk vervullen van deze taken danken wij:

Jan Winters   Bert van Staalduinen
Henri Geurtsen Mient Dantuma
Jack Krooman    Juriaan v/d Pol

De Financiële Beleids Advies Commissie (FBC) heeft tot hoofdtaak het adviseren van het bestuur op het gebied van financiën.

De commissie was ontstaan na de privatisering van het tenniscomplex van onze tennisclub begin 90'er jaren in de vorig eeuw. Gezien de grote financiële belangen die hiermee gemoeid waren heeft onze vereniging deze commissie in het leven geroepen om het bestuur van adviezen te voorzien bij grote financiële vraagstukken.