De rijke historie van de club

De Tennisclub Dokkum is op 20 mei 1968 opgericht, ontstaan uit de drie toenmalige tennisclubs in Dokkum.
De Tennisclub Dokkum kent een lange historie.

In het jaar 1900 wordt er in de plaatselijke krant vermeld dat "hier ter stede eene nieuwe vereeniging in 't leven is geroepen, die in eene, gisteren gehouden vergadering, haar reglement vaststelde en een bestuur benoemde". De Tennis Toneel Club begon met 37 leden want er zou ook aan toneelspelen gedaan worden. In 1906 wordt de naam veranderd in Dockumer Tennisclub. Vijftig jaar lang bleef het ledenaantal van deze club heel stabiel, het lag rond de 35. De interesse in tennis groeide wel, want er kwamen twee andere clubs bij. De Rooms-Katholieke Tennisclub "Ready" werd in 1925 opgericht en telde 18 leden. In 1936 kwam er een Christelijke Tennisclub van de grond.

Na 1960 ontstond er de behoefte bij de clubs om samen te gaan. De toenmalige tennisbanen, een tegelbaan en een betonbaan waren slecht en aan vervanging toe. In 1968 toonde de gemeente zich bereid om bij de nieuwe sportterreinen op het "Harddraverspark" twee gravelbanen te leggen, mits de drie tennisclubjes zouden gaan samenwerken.

Op 20 mei 1968 werd de TCD, de Tennisclub Dokkum opgericht. De twee gravelbanen waren toen al klaar en werden op 24 augustus 1968 officieel geopend. Na de fusie groeide het ledenaantal sterk, zo sterk zelfs, zodat er begin 1969 een ledenstop met een wachtlijst ingesteld moest worden. Na de ingebruikname van de gereedgekomen derde baan in augustus 1969 zakte de belangstelling wat in maar midden jaren zeventig nam de belangstelling weer toe.

In 1977 werd besloten het lidmaatschap van de KNLTB aan te vragen en de tennisclub kende een grote opbloei. Er kwam zelfs een ledenstop bij het 350e lid. De tennisaccommodatie werd uitgebreid met twee kunststofbanen, er kwam een tijdelijk houten clubhuis en er kwam baanverlichting. De activiteiten van de club namen in de jaren die volgden sterk toe. Naast de landelijke en de districtcompetitie werden de banen bezet door de clubkampioenschappen, tennislessen, jeugdtossen, seniortossen en talloze recreatieve toernooien. Er werd ook regelmatig gedacht over het houden van een open toernooi, maar daar kon pas sprake van zijn als er een fatsoenlijke accommodatie zou zijn om de toernooispelers te kunnen ontvangen. Een nieuw clubhuis stond dan ook vele jaren boven aan de wensenlijst van de vereniging.

Na een lange weg kwam in 1988 het permanente clubhuis in zicht. In 1990 vierde de club haar 90-jarig bestaan en het tennispark kreeg zijn op het eerste gezicht wat vreemde naam Sjuk-Oome Hof.

Het ledenaantal groeide van 377 in 1985 naar 430 in 1990 en de groei was er toen nog niet uit. Vanaf 1995 schommelt het ledenaantal tussen 475 en de 500. Dit had tot gevolg dat er nog twee keer een uitbreiding van banen is gerealiseerd.

In 1991 werd het tennispark uitgebreid met twee banen en in 1996 kwamen er nog twee banen bij. Dit nadat was gebleken, dat er in de gemeente Dongeradeel sporttechnisch gezien geen draagvlak is voor een hal met drie banen.

In het jaar 2000 werd het honderdjarig bestaan van de Tennisclub Dokkum gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum is er een boekje uitgebracht, waarin het wel en wee van de vereniging uitvoerig beschreven is.