Informatie voor nieuwe leden

De Tennisclub Dokkum (TCD) is de enige tennisvereniging in Dokkum en is aangesloten bij de KNLTB en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het ledental van onze actieve vereniging schommelt de laatste jaren rond de 300. Het percentage junioren bedraagt ongeveer 10% en het aandeel van de 50-plussers is ruwweg 45%. Het tenniscomplex (‘Sjuk-Oome Hof’) is gelegen in het Harddraverspark en telt naast het clubhuis 10 banen, onderverdeeld in 3 gravel-, 4 French Court- en 3 PKK banen waarvan 2 minitennisbanen. De gravel- en de French Courtbanen zijn voorzien van verlichting.
Het clubhuis, met een gezellige kantine en kleedkamers, is telefonisch bereikbaar onder nummer 0519-295895. De kantine is in principe geopend als er geplande activiteiten zijn (staan op de kalender vermeld).

Lidmaatschap

Inschrijfformulieren voor het lidmaatschap zijn te verkrijgen in het clubhuis; online aanmelden is ook mogelijk en heeft ook de voorkeur. Tegelijk met het inleveren van dit formulier moet een (digitale) pasfoto ingeleverd worden.
Het lidmaatschap wordt minimaal aangegaan tot het einde van het kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd, tenzij voor 1 december schriftelijk wordt opgezegd.

Contributie

In 2023 bedraagt de contributie als volgt:

 • voor senioren € 146,00
 • voor partners/huisgenoten €136,00
 • voor senior studenten € 99,00
 • voor junioren* € 67,50

(tarieven voor het huidige jaar worden vastgesteld op de ledenvergadering in Maart/April)

* Een junior wordt een student aan het begin van het jaar waarin dit lid 18 wordt.

 

Tennisbenodigdheden

Om te kunnen spelen heeft u minimaal een tennisracket, tennisballen en tenniskleding + schoeisel nodig. Daarnaast is de KNLTB-ledenpas onmisbaar, omdat daarmee de deur naar de kleedkamers geopend kan worden en er een baan mee gereserveerd moet worden vis het elektronisch afhangbord. Voor het spelen op gravel en French Court zijn schoenen met een vlak profiel vereist en de ballen moet KNLTB of ITF goedgekeurd zijn. Op de PKK-banen mag alleen met gravelvrije schoenen gespeeld worden.
Op de buitenbanen kunt u in principe het hele jaar spelen, met uitzondering van de gravelbanen, die van ongeveer november t/m maart gesloten worden.
De baanverlichting is in te schakelen in de kleedkamergang. Na 23.00 uur moet het licht uit! Voor het spelen is het baanreglement van kracht. Er moet altijd (met behulp van de ledenpas) een baan gereserveerd (‘afgehangen’) worden. Het baanreglement en de instructie voor het gebruik van het afhangbord zijn naast het afhangbord opgehangen.

Tennislessen

De lessen worden gegeven door gediplomeerde tennisleraren met KNLTB-licentie. Opgeven voor de lessen geschiedt door contact op te nemen met de desbetreffende leraar of de ledenadministrateur. Gebruikelijk worden in het zomerseizoen (april t/m september) ongeveer 18 lessen gegeven. Meer informatie vind u op de pagina over Tennislessen

Competitie

De TCD neemt deel aan de districts-, regio- en landelijke voorjaarscompetitie, met 15 à 20 teams. De competitieperiode loopt van begin april tot begin juni. Aan de najaarscompetitie (eind september tot begin oktober) wordt ook meegedaan met ongeveer 10 a 15 teams. 

Commissies

TCD kent een heel aantal commissies:

 • Technische commissie (competitie, clubkampioenschappen)
 • Recreatiecommissie (toss-avond, recreatieve toernooitjes, wintercompetitie en clubfeest)
 • Jeugdcommissie (jeugdtossen en jeugdtoernooitjes)
 • Senior-Plus commissie (50+-toernooitjes, opvang beginnende 50+-ers en Wintercircuit Senior-Plus)
 • Accommodatiecommissie (zorg voor banen, clubhuis en omgeving)
 • Sponsorcommissie
 • Financiële beleidsadviescommissie (FBC)

Beginners

Degenen die voor het eerst gaan tennissen wordt aangeraden minimaal een seizoen tennisles te nemen en twee keer per week te spelen. Daarnaast organiseren de Recreatiecommissie, de Senior-Plus commissie en de Jeugdcommissie het tossen, dat zeer geschikt is om contacten te leggen met andere tennissers.