Wat leuk dat je lid wilt worden van Tennisclub Dokkum. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.
Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik TC Dokkum om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien door u opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Tennisles
Ik wil graag les en ben beschikbaar op onderstaande dag(en) (meer keuzes mogelijk):
Maandag
Woensdag
Donderdag
 
Vrijwilligers
TC Dokkum is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het tennissen nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij TC Dokkum te betrekken.
Je kunt onderstaand aangeven wat je leuk zou vinden om voor de club te doen.
In voorkomende gevallen kunnen we dan contact met je opnemen voor een functie binnen onze vereniging.
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Tennishistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Competitie gespeeld
KNLTB Bondsnummer:
 
Ben je in bezit van een:
BHV-diploma?
EHBO-diploma?
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van TC Dokkum.
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking