Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie bestaat uit de volgende personen:

Martin Leeuwerke    058-2671672   
Herbert Groenevelt 06-15171898
Rob van der Kooi   
Bas van der Kooi  

Het e-mailadres van de Jeugdcommissie is: JeugdCie@tcdokkum.nl

De doelstelling van de jeugdcommissie is een zo aantrekkelijk mogelijk pakket van activiteiten te bieden waarin zowel het prestatiegerichte als het speelse element vertegenwoordigd is.

Zij draagt zorg voor organisatorische maatregelen om alle jeugdleden zo goed en zo plezierig mogelijk bij onze club te laten tennissen. Dit betekent voldoende activiteiten in alle leeftijdsgroepen voor zowel prestatiegerichte als recreatieve jeugdleden. Anders gezegd, niet alleen tennisactiviteiten, maar ook niet-tennisactiviteiten welke bijdragen aan clubbinding en goede onderlinge contacten.

De activiteiten voor onze jeugd worden opgenomen in de TCD jaarkalender.
Verder adviseert de jeugdcommissie het verenigingsbestuur met betrekking tot jeugdzaken en geeft acte de préséance bij jeugdactiviteiten.

Bij het organiseren van activiteiten voor en door onze jeugd wordt gebruik gemaakt van draaiboekjes. Op deze wijze wordt planmatig gewerkt, weten de commissieleden wanneer en wat van hen wordt verwacht, kunnen taken gemakkelijk worden overgenomen en wordt het organiseren ieder jaar eenvoudiger. De commissie wordt in de praktijk ondersteund door een groep ouders en leden van de tennisclub op wie een beroep kan worden gedaan om mee te helpen bij de uitvoering van jeugdactiviteiten.

Taken van de Jeugdcommissie zijn onder andere:

 • het opstellen en het onderhouden van het jeugdbeleidsplan
 • het organiseren van activiteiten voor de jeugd
 • het maken en up to date houden van draaiboekjes voor jeugdactiviteiten
 • het tijdig informeren van jeugdleden over aanstaande activiteiten
 • het werven en behouden van jeugdleden
 • het promoten van jeugdactiviteiten
 • het activeren en het motiveren van de ouders van onze jeugdleden om te helpen bij het organiseren of het uitvoeren van jeugdactiviteiten
 • het fungeren als aanspreekpunt voor jeugdleden en hun ouders
 • het tonen van interesse in de verrichtingen van de jeugd tijdens competitie en toernooien
 • overleg en samenwerking met plaatselijke en regionale tennisverenigingen, met name betreffende het organiseren van jeugdactiviteiten
 • samenwerking en afstemming met de technische commissie senioren
 • het gevraagd of ongevraagd adviseren van het bestuur over jeugdaangelegenheden
 • communicatie met het regiokantoor van de KNLTB - communicatie met de trainer(s)