Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de TCD wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar en wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd.

U kunt het lidmaatschap voor het komende jaar beeindigen door - met de post of per e-mail - voor 1 december dit schriftelijk op te zeggen via de ledenadministratie.
Zegt u het lidmaatschap na 1 december op, dan bent u dus het komende kalenderjaar nog lid en gaat de opzegging in met ingang van 1 januari van het jaar daarop.

De ledenadministrateur is:

Wopke Hiemstra
mobiel: 06-31788268
e-mail: ledenadministratie@tcdokkum.nl