Vertrouwenscontactpersoon (VCP) TC Dokkum

 

Tennisvereniging Dokkum wil een tennisvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand te maken krijgt met ongewenst gedrag. Als daar sprake van is, dan willen we dat stoppen.

Er zijn diverse vormen van ongewenst gedrag zoals: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, gewelddadig gedrag. Maar personen kunnen ook andere problemen ervaren waardoor je niet kan zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen. Je kan zelf met deze zaken te maken krijgen maar je kan het ook bij een ander zien gebeuren. Ook dan (als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder) nodigt Tennisvereniging Dokkum je uit om contact te leggen met de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders dit zelfs verplicht om te doen.

 

Wat doet de VCP?
De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met je kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging, maar soms is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. In principe is iedere melding vertrouwelijk en kijkt de VCP samen met de melder wat het beste met de melding kan gebeuren.

De VCP is onafhankelijk.

 

Wie is de VCP van Tennisvereniging Dokkum?

Vertrouwenspersoon van onze tennisclub is Theo Franck. Hij is gepensioneerd huisarts en heeft de nodige ervaring in het begeleiden van lastige en soms ernstige situaties. Als je een melding over een ongewenste situatie wil doen kan dat het beste via Whatsapp op telefoonnummer 06 28449994 of via de mail tfranck@planet.nl. De VCP neemt daarna contact met je op om in overleg te bespreken welke vervolgstappen het beste kunnen worden genomen.  

Kan je hem niet direct bereiken, dan kun je ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport:  https://centrumveiligesport.nl/contact . Op hun site staat ook veel informatie over ongewenst gedrag.