Vertrouwenspersoon

Mocht er ooit ongewenst gedrag (in wat voor vorm dan ook) zich voordoen op de club en wil je hierover het gesprek aangaan. Dan kan er contact worden opgenomen met onze vertrouwenspersoon:

Jaap Karsten 0519-220843 jaapkarsten@gmail.com

Jaap is voormalig kinderarts en is zeer vele jaren vice-voorzitter van de tennisclub geweest.

Alles wat jij met de vertrouwenspersoon bespreekt valt onder de geheimhoudingsplicht. Om het probleem op te lossen word vervolgens samen met jou gekeken naar een goede oplossing waarbij jij je prettig vind.

Verdere informatie over een vertrouwenspersoon is te vinden op https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/vertrouwenspersoon