Vrienden van vijfentwintig

De letters “VvV” staan in dit geval voor “Vrienden van Vijfentwintig”.

De “Vrienden” zijn leden en niet-leden die onze vereniging een warm hart toedragen, en daar als zodanig “iets extra’s” voor over hebben.
En daarom staat de derde “V” voor vijfentwintig, oftewel “vijfentwintig euro”.

De “Vrienden van Vijfentwintig” betalen € 25,-- per jaar, om hiermee iets extra’s te kunnen doen voor onze tennisclub.
Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst mogen de Vrienden van Vijfentwintig ook meebepalen waar die extra bijdrage aan moet of kan worden besteed.
Zo geef je niet alleen iets extra's maar bepaal je ook mee waar die extra's voor worden gebruikt.

Ook leuk te vermelden is dat de “Vrienden” prominent worden vermeld op onze website, het TV-scherm en op een publicatiebord in onze kantine.

We hopen dat er veel leden en niet-leden dit initiatief ondersteunen (het streven is om minimaal 100 “vrienden” bij de VvV bij elkaar te krijgen).

De slogan hierbij is:

Doe mee met de VvV voor de TCD !”

DOE MEE door onderstaand machtigingsformulier in te vullen en op de knop "Versturen" te klikken.
Of door je op te geven bij een van de bestuursleden die met een formulier rond zal gaan bij de leden tijdens tennisactiviteiten.

MACHTIGINGSFORMULIER

Dhr/Mevr
Voornaam*
Achternaam*
Adres*
Postcode/woonplaats*
Geboortedatum*
Telefoon/mobielnr*
E-mailadres*
Ben je lid van de TCD?

Machtiging
Ja, ik doe mee met de VVV en machtig de TCD om jaarlijks, tot wederopzegging, € 25,00 van mijn bankrekening af te schrijven.

captcha img
Vul de code in *