Baanreglement

ALGEMEEN

Sportief gedrag op en om de banen is het algemene uitgangspunt. Onnodig om te vermelden, maar vloeken, schelden of het bezigen van schuttingtaal is derhalve uit den boze. Tijdens het spelen is het dragen van algemeen aanvaarde tenniskleding verplicht. Op de gravel- en French Courtbanen mag alleen worden gespeeld met tennisschoenen voorzien van een vlak profiel, geschikt voor gravelondergrond. Op de Porous Kushion Kourt (PKK) banen moet met schone schoenen met een vlak profiel gespeeld worden.

ALGEMEEN

Sportief gedrag op en om de banen is het algemene uitgangspunt. Onnodig om te vermelden, maar vloeken, schelden of het bezigen van schuttingtaal is derhalve uit den boze. Tijdens het spelen is het dragen van algemeen aanvaarde tenniskleding verplicht. Op de gravel- en French Courtbanen mag alleen worden gespeeld met tennisschoenen voorzien van een vlak profiel, geschikt voor gravelondergrond. Op de Porous Kushion Kourt (PKK) banen moet met schone schoenen met een vlak profiel gespeeld worden.

RESERVEREN VAN EEN BAAN

Het reserveren van een baan geschiedt met behulp van het Afhangbord in de kleedkamergang. Met behulp van de KNLTB-ledenpas en de instructies bij het Afhangbord moeten door 2 of 4 spelers één van de vrije banen gereserveerd worden. Zonder geldig pasje kunt u niet reserveren en bent u niet speelgerechtigd. Het reserveren van een baan is te allen tijde verplicht, dus ook op momenten dat het niet druk is. Het kan even later immers wel druk worden en bovendien bewijst u via het Afhangbord lid van TCD te zijn. Zodra u gereserveerd heeft moet u gaan spelen. Indien echter alle banen bezet zijn dient u op het tennispark te blijven tot dat uw speeltijd is aangebroken. Indien u tennisles krijgt of aan een andere activiteit deelneemt waarvoor baanruimte beschikbaar is gesteld, mag u niet eerder dan na afloop van die activiteit een baan reserveren.

BEGIN - EINDTIJD

Er kan op elke willekeurige tijd gereserveerd worden. Een baan kan echter slechts voor één uur gereserveerd worden, zowel voor enkelspel als voor dubbelspel. Twee uur achtereen dubbelspel spelen, doordat 2 spelers het eerste uur reserveren en de ander twee het daaropvolgende uur, is niet toegestaan. Indien alle banen bezet zijn kunt u op het Afhangbord zien op welke baan er het langst gespeeld wordt en op die baan moet u dan uw reservering maken.

DOORSPELEN / EERDER STOPPEN

Zolang er geen opvolgende reservering door anderen heeft plaatsgevonden voor de baan waarop u speelt, kunt u gewoon doorspelen. De oorspronkelijk reservering moet blijven staan, er mag dus niet aansluitend nog een uur gereserveerd worden. Andere leden kunnen bij aankomst dan zien op welke baan er het langst gespeeld wordt. Wanneer u het gereserveerde uur niet vol maakt, moet de reservering op het Afhangbord ongedaan worden gemaakt (zie de instructie).

ENKEL- OF DUBBELSPEL

Ongeacht de drukte op enig moment mag bij een aangevangen enkelspel het gereserveerde uur worden uitgespeeld. Is er bij drukte een uur gereserveerd door twee personen en er dienen zich (voordat die spelers de baan op gaan) meer liefhebbers aan om te spelen, dan kunnen de laatsten zich in contact te stellen met de eersten om te gaan dubbelen.

JUNIOREN

Junioren (geboren in 1997 of later) en senioren hebben in het algemeen dezelfde speelrechten, behalve van maandag- tot en met donderdagavond na 19.10 uur. Dan hebben junioren tot en met 15 jaar geen reserveringsrecht. Als er op bedoelde avonden een baan vrij is, mogen ze uiteraard wel reserveren en hun gereserveerde uur uitspelen. Op erkende feestdagen hebben junioren ‘s avonds wel speelrecht.

BAANVERLICHTING

Gelet op de mogelijke geluidsoverlast voor campinggasten en omwonenden mag de oefenwand na 22.00 uur niet meer gebruikt worden. Volgens wettelijke bepalingen dient de baanverlichting tussen 23.00 en 07.00 uur uitgeschakeld te zijn, uitgezonderd op maximaal 12 dagen per kalenderjaar in verband met bijzondere sportactiviteiten of festiviteiten van onze club.

ACTIVITEITEN

Verspreid over het jaar worden er tennislessen gegeven, competitiewedstrijden gespeeld, is er tossen voor senioren en voor junioren, zijn er clubkampioenschappen, toernooien, etc. Voor al deze activiteiten kunnen er door het bestuur, de trainers en sommige commissieleden banen collectief gereserveerd worden. De genoemde activiteiten worden in het algemeen vermeld op de TCD-kalender (met uitzondering van de lestijden), in de mailing, op het mededelingenbord in de kleedkamergang en/of via de website (www.tcdokkum.nl). De club beschikt momenteel over 8 banen met normale afmetingen: 3 gravel-, 4 French Court- en 1 PKK-baan. Daarnaast zijn er 2 PKK-minivelden. Voor het seniorentossen op dinsdagavond zijn maximaal 5 banen beschikbaar (na sluiting van de gravelbanen 3 French Courtbanen en de PKK-baan) en voor het seniorentossen op dinsdag- en donderdagochtend maximaal 6 banen (na sluiting van de gravelbanen 3 French Courtbanen en de PKK-baan). Per 4 tossers mag één baan in gebruik genomen worden. Voor het jeugdtossen op vrijdag zijn maximaal 7 banen beschikbaar en voor de competitie maximaal 5 (bij uitzondering 6) gravel- en French Courtbanen.

VOORRANGSREGELING

Ingeval er door drukte of bijzondere omstandigheden niet genoeg banen beschikbaar zijn voor de geplande en/of gewenste activiteiten, geldt de volgende voorrangsregeling:

  1. KNLTB-wedstrijden,
  2. tennislessen door beroepstrainers,
  3. clubactiviteiten en
  4. recreatief tennis.

VAKANTIEGANGERS / INTRODUCÉS / NIEUWE LEDEN / ASPIRANT LEDEN

Vakantiegangers kunnen in de grote vakantieperiode dagelijks vóór 16.00 uur spelen, met uitzondering van de dinsdag- en de donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Ze moeten een pasje halen bij de campingbeheerder. De kosten bedragen € 10,00 per baan per uur. Wanneer een lid iemand wenst te introduceren dient voor de introducé een introducépasje afgehaald te worden. Introducépasjes zijn verkrijgbaar bij Gerben Adema, tel 06-26854176 email ledenadministratie@tcdokkum.nl), Adri Anker (Iepenlaan 47, Dokkum, tel. 222211) en in de kantine. Iemand mag maximaal 3 maal geïntroduceerd worden. Introducés hebben dan dezelfde rechten en plichten als het lid dat hem/haar introduceert. Aan nieuwe leden die nog niet in het bezit zijn van de KNLTB-pas en aan aspirant leden die gebruik maken van een starterspakket, kan een tijdelijk pasje verstrekt worden via de ledenadministrateur (Gerben Adema).

SLEPEN, SPROEIEN EN BAANONDERHOUD

Na het spelen op de gravel- en de French Courtbanen dient u de baan te slepen met het sleepnet resp. de staaldraadbezem, volgens de instructie op de banen. Het sleepnet / de staaldraadbezem dient na gebruik aan de haken aan het hek achter de banen opgehangen te worden. Het onderhoud en het beregenen wordt geregeld door de accommodatiecommissie en de groundsman. Tijdens wedstrijden, toernooien etc. moeten aanwijzingen van leden van die commissie m.b.t. het sproeien, slepen e.d. opgevolgd worden. Zij en de groundsman zijn tevens bevoegd de banen onbespeelbaar te verklaren of te reserveren voor het noodzakelijk onderhoud.

TENSLOTTE

De bestuursleden, afzonderlijk en gezamenlijk, zijn ten allen tijden bevoegd op de goede naleving van dit reglement toe te zien. Zonodig zullen zij corrigerend optreden.

Statuten en huishoudelijk reglement. Overzicht