Reglementen

Hieronder staat de tekst van de statuten, huishoudelijk reglement en het baanreglement.

Maar u kunt deze stukken ook hier downloaden:

Lees meer

Statuten

NAAM EN OPRICHTINGSDATUM
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Tennisclub Dokkum en is opgericht op twintig mei negentienhonderd acht en zestig.

Lees meer

Huishoudelijk reglement

(datum: 27 mei 2002)

RECHTEN EN PLICHTEN DER LEDEN

Artikel 1.
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of door het bestuur aangewezen gemachtigden. Bij het spelen op de baan is passende tenniskleding (inclusief schoeisel) vereist; een en ander door het bestuur te bepalen.

Lees meer

Baanreglement

ALGEMEEN

Sportief gedrag op en om de banen is het algemene uitgangspunt. Onnodig om te vermelden, maar vloeken, schelden of het bezigen van schuttingtaal is derhalve uit den boze. Tijdens het spelen is het dragen van algemeen aanvaarde tenniskleding verplicht. Op de gravel- en French Courtbanen mag alleen worden gespeeld met tennisschoenen voorzien van een vlak profiel, geschikt voor gravelondergrond. Op de Porous Kushion Kourt (PKK) banen moet met schone schoenen met een vlak profiel gespeeld worden.

Lees meer